Logotype

  E-post: info@kretsloppsydost.se

  Kundservice 020-40 43 00

    Följ oss på Facebook

    Följ oss på Youtube

    Följ oss på LinkedIn

  Följ oss på Instagram

Hushåll

Utfyllnad

Tömning av enskilt avlopp (slam)

En tömning per år är obligatorisk. Angivna priser gäller vid av Kretslopp Sydost förutbestämd tömning.
Samtliga priser gäller per hämtning där inget annat anges.

Mer information om vad som gäller vid tömning av ensklt avlopp finns HÄR.

Om tömning ej kan genomföras debiteras en framkörningsavgift enligt gällande taxa.

Tömning av enskild avloppsanläggning

Tankstorlek Pris veckoplanerad Pris dagplanerad
0-3 m3 1 103 :- 1 416 :-
3-6 m3 1 324 :- 1 637 :-
 >6 m3 221 :- per m3 221:- per m3

Tömning av BDT (bad, dusch och tvätt)

Tankstorlek Pris veckoplanerad Pris dagplanerad
0-3 m3 668 :- 1 001 :-
0-3 m3 221 :- * 221 :- *
 >6 m3 221 :- per m3 221:- per m3
* Endast i samband med tömning av enskild avloppsanläggning

TILLÄGGSTJÄNSTER

Extratömning inom 6 arbetsdagar efter beställningsdag

Tankstorlek Pris 
0-3 m3 1 228:-
3-6 m3 1 449:-
BDT 0-3 m 813:-
BDT 0-3 m3 221:- per m3 *
BDT >3 m3 221:- per m3
Endast i samband med tömning av enskild avloppsanläggning

Extratömning inom 4 arbetsdagar efter beställningsdag

Tankstorlek Pris 
0-3 m3 1 746:-
3-6 m3 1 968:-
BDT 0-3 m3 1 331:-
BDT 0-3 m3 221:- per m3 *
BDT >3 m3 221:- per m3
Endast i samband med tömning av enskild avloppsanläggning

Extratömning tidigast 2 arbetsdagar efter beställningsdag

Tankstorlek Pris 
0-3 m3 1 996:-
3-6 m3 2 218:-
BDT 0-3 m3 1 581:-
BDT 0-3 m3 221:- per m3 *
BDT >3 m3 221:- per m3
Endast i samband med tömning av enskild avloppsanläggning

Extratömning nästkommande arbetsdag efter beställningsdag

Tankstorlek Pris 
0-3 m3 2 621:-
3-6 m3 2 843:-
BDT 0-3 m3 2 206:-
BDT 0-3 m3 221:- per m3 *
BDT >3 m3 221:- per m3
Endast i samband med tömning av enskild avloppsanläggning

Jourtömning inom åtta timmar 3 108:-
Spolning vid stopp, i samband med tömning, timtid 1 349:- *

* Timtid debiteras per påbörjad halvtimme

Undantag kan sökas för

  • Förlängd tömningsintervall till vartannat år
  • Uppehåll i slamtömning (minst 12 månader)

Ansökan om förlängning och uppehåll är kostnadsfri. Ansökan hittar du under "Blanketter".

Vad ingår i taxan?

Taxan täcker kostnaden för tömning och behandling av slam från enskild avloppsanläggning.
Alla taxor är inklusive moms.

Instagram Facebook

Kretslopp Sydost använder cookies för ge dig en bättre användarupplevelse. Jag godkänner