Logotype

  E-post: info@kretsloppsydost.se

Frågor & Svar
Utfyllnad

Kretslopp Sydost

Kretslopp Sydost är ett kommunalförbund som ansvarar för hanteringen av hushållens avfall, så kallat kommunalt avfall, i medlemskommunerna Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn, Sävsjö, Torsås, Uppvidinge och Vetlanda. Det är också vår uppgift att informera dig hur du källsorterar eller minskar mängden avfall.

Vi vill göra det enkelt för dig

En av våra främsta uppgifter är att underlätta din avfallshantering. Har du synpunkter på hur vi kan göra det ännu bättre är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Vår vision

Kretslopp Sydost sätter alltid miljön och medborgaren i fokus, genom trovärdig enkelhet når vi en långsiktig hållbarhet. Med en effektiv hantering kan vi fortsatt hålla hög tillgänglighet för våra abonnenter. Med hög kompetens blir vi kostnadseffektiva.

Lyder under kommunallagen

Kretslopp Sydost är ett kommunalförbund. Det betyder att vi har en förbundsdirektion samt lyder under kommunallagen. Förbundet fungerar i praktiken som en egen kommun fast med avfallshantering som enda uppgift.

Verksamheten utförs av anställda tjänstemän och driftspersonal, men styrs av folkvalda representanter tillsatta av medlemskommunerna Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn, Torsås, Vetlanda, Sävsjö och Uppvidinge.

Politikerna, de folkvalda representanterna, tar alltså beslut om vad som ska göras inom förbundet. Tjänstemännen utformar sedan hur verksamheten praktiskt ska uppnå de mål eller resultat som politikerna tagit beslut om. Arbetet utgår från avfallsplanen, som är ett politiskt fastställt styrdokument.

Instagram Facebook