Logotype

  E-post: info@kretsloppsydost.se

  Kundservice 020-40 43 00

    Följ oss på Facebook

    Följ oss på Youtube

    Följ oss på LinkedIn

  Följ oss på Instagram

Hushåll

Utfyllnad

Latrin

Latrinkärl

Latrin hämtas i de engångskärl som vi lämnar hos dig. Vid varje tömning får du motsvarande antal nya kärl. Om du behöver extra kärl beställer du dessa via vår kundservice. Vill du att vi hämtar fler kärl än ditt abonnemang avser vid ordinarie hämtning, måste detta anmälas i förväg till kundservice.

Vad får läggas i latrinkärlet?

I kärlet för latrin får avföring och toalettpapper läggas. Det är inte tillåtet att slänga produkter eller kemikalier såsom bindor, tamponger, våtservetter, tops och plast eftersom detta stör efterbehandlingsprocessen. Plastsäckar får inte användas i latrinkärlet.

När hämtas avfallet?

Latrin hämtas enligt kundspecifika hämtscheman.
Kontakta kundservice för mer information.

Att tänka på inför hämtning

På hämtdagen ska kärlet vara utställt kl. 06.00 och stå kvar tills det är hämtat. Kärlet ska vara lättåtkomligt och runt om ska det vara fritt (minst 0,6 m.) från grenar o.dyl. Väg mellan sopbil och kärl får inte blockeras på något sätt
– vintertid ska den vara skottad och sandad (gäller även snövallar).
Kärlet bör inte väga mer än 15 kg.

Kretslopp Sydost använder cookies för ge dig en bättre användarupplevelse. Jag godkänner