Logotype

  E-post: info@kretsloppsydost.se

Frågor & Svar

Hushåll

Utfyllnad

Vad händer med avfallet?

När du har sorterat ditt avfall och lämnat det på rätt ställe så är det vårt ansvar att se till att det omhändertas på bästa sätt. I första hand försöker vi återvinna material, energi eller näring. Avfall som inte kan återvinnas deponeras på Moskogens deponi eller tas omhand på annat sätt.

Hushållssopor

Hushållssopor transporterar vi till vår sorteringsanläggning i Moskogen (Kalmar) och Flishult (Vetlanda). Restavfallet blir till ett avfallsbränsle som ersätter fossil kol inom cementindustrin och matavfallet blir till biogas och biogödsel.

Förpackningar & tidningar

  • Plast återvinns till nya förpackningar, möbler, byggmaterial.
  • Metall återvinns till nya förpackningar, bilmotorer, kylskåp.
  • Papp återvinns till nya förpackningar och byggmaterial.
  • Glas återvinns till nya glasförpackningar och glasull.
  • Tidningar återvinns till nya tidningar och hygienpapper.

Grovavfall

Farligt avfall behandlas och tas omhand så att avfallet inte skadar vår miljö.
Elektronik och vitvaror monteras ned och de olika materialen återvinns var för sig sedan farliga ämnen som t.ex. kvicksilver och freon omhändertagits. Detsamma gäller batterier där vissa material återvinns medan kvicksilvret fasas ut och svavelsyran renas.

Brännbart avfall körs till vår avfallsanläggning i Moskogen där det krossas till avfallsbränsle som ersätter fossilt kol inom cementindustrin.

Trä och grenar flisas och eldas i Kalmar Energis kraftvärmeverk.

Isolering, wc-porslin som inte kan återvinnas deponerar vi på Moskogens deponi och täcker så småningom med schacktmassor. Så är även fallet med asbest som deponeras i särskilda celler.

Metallskrot kör vi till smältverk där det omvandlas till bl.a. armeringsjärn och plåtdetaljer. 

Wellpapp återvinns till nya pappersförpackningar och även till ytskikt på gipsskivor. 

Däck kan efter behandling användas till bl.a. konstgräs och löparbanor.

Insamlade kläder hjälper olika välgörenhetsorganisationer oss att ta hand om. Dessa säljs som second hand eller används som isolering i bilar.

Instagram Facebook

Kretslopp Sydost använder cookies för ge dig en bättre användarupplevelse. Jag godkänner