Logotype

  E-post: info@kretsloppsydost.se

Frågor & Svar

Hushåll

Utfyllnad

Farligt avfall

Farligt avfall finns i alla hem och det får aldrig läggas i soppåsen, hällas i avloppet eller slängas i naturen. Det farliga avfallet lämnar du som privatperson kostnadsfritt på våra återvinningscentraler. Där tas det omhand så att det inte skadar vår hälsa och miljö.
Farligt avfall är sådant som kan vara frätande, innehålla gifter och tungmetaller:

  • Kemikalier - färg, lösningsmedel
  • Elektronik - TV, glöd- och lågenergilampor
  • Batterier - småbatterier (kan läggas i genomskinlig plastpåse och lämnas på avfallskärlets lock)
  • BIilbatterier
  • Vitvaror - kylskåp, ugnar
  • Impregnerat trä - trätrallar, staket, sliprar
  • Asbest*

* Asbest kan lämnas på Kalmar (Flygstaden), Färjestaden, Nybro, Oskarshamn (Storskogen), Flishult (Vetlanda) Linneberga ÅVC (Uppvidinge) och Torsås ÅVC:er samt på avfallsanläggning Moskogen.

Instagram Facebook