Logotype

  E-post: info@kretsloppsydost.se

Frågor & Svar

Hushåll

Utfyllnad

Avfallstrappan

Det finns en avfallstrappa som alla länder inom EU följer för att ta hand om sopor på bästa sätt. Det kan du också göra. Det är viktigt att sträva efter att befinna sig så högt upp i trappan som möjligt. Varje människas insats är viktig för att jordens resurser ska räcka även till kommande generationer. 

1. Minska avfall

Att skapa så lite avfall som möjligt är det bästa sättet att spara på jordens resurser. Det finns många hemmatips för att minska sitt eget avfall. 

2. Återanvända

Skänk till Second hand, sälj och köp begagnat, laga saker som är trasiga! Saker ska återanvändas så långt det går.

3. Återvinn

Allt som inte kan återanvändas ska vi försöka återvinna. Sortera matavfall, tidningar och förpackningar så ordnar vi det. Hemma kan du till exempel kompostera trädgårdsavfall.

4. Energiåtervinn

Det som inte kan återvinnas kan vi ofta förbränna och då skapar vi energi som kan användas.

5. Deponera

Det som inte kan behandlas på annat sätt deponeras. Det är det sista alternativet för att ta hand om avfall. Vi försöker att minska mängden deponering så mycket som möjligt.

Instagram Facebook