Logotype

  E-post: info@kretsloppsydost.se

Frågor & Svar

Hushåll

Utfyllnad

Återbruk

Visste du om att hushållsavfallet har ökat med i snitt 3% per år i Sverige under de senaste 10 åren. Vi kan ännu inte se tecken på att trenden håller på att vända. Stora avfallsmängder innebär en enorm förbrukning av jordens resurser.

Kretslopp Sydost arbetar varje dag för att minimera avfallet. I avfallsplanen, vårt viktigaste styrdokument, säger vi att våra abonnenter ska ha möjlighet att öka återbruket och minska avfallsmängderna. Förhållandet mellan konsumtion och avfallsmängder förändras genom miljömedvetna val. Man kan alltså säga att det ingår i vårt uppdrag att på olika sätt visa människor hur livsstil och konsumtionsmönster kan förändras så att avfallsmängden minskar. Genom att utnyttja resurser effektivt och förlänga produkters livslängd kan vi tillsammans minska uppkomsten av avfall.

Bli en återbrukare du med

Visste du att det på alla Kretslopp Sydosts ÅVC:er finns containrar för återbruk? Är det du tänkt kasta helt och fungerar, kan någon annan ha nytta av det. Soffan eller servisen som du tröttnat på kanske kan komma till glädje hos någon annan - samtidigt som du gör en insats för miljön. Att återanvända minskar avfallsmängden och sparar på jordens resurser. Återbrukar du slipper fullt brukbara saker bli avfall. Återbruk är alltså något som alla vinner på - låt det bli ditt förstahandsval!

I containern för återbruk kan du lämna hela och rena möbler, husgeråd, prydnadssaker, leksaker och cyklar. Helt enkelt det mesta som hör hemmet till, förutom det som klassas som farligt avfall så som vitvaror, elektronik och kemikalier.

Kläder, både hela och trasiga, kan du lämna i containern för textilier. Är du ändå osäker på vad som får lämnas här, hjälper gärna personalen till. Allt som lämnas till återbruk tas om hand av lokala ideella biståndsorganisationer med second handförsäljning.

Här kan du se vilka som hämtar det du lämnat för återbruk:

Kalmar (Flygstaden, Melltorp och Läckeby ÅVC)
Röda korset
Kalmar stadsmission
Human Bridge

Mörbylånga
Human Bridge

Färjestaden
Röda korset

Nybro
Röda korset (jämna veckor)
RIA (ojämna veckor)

Torsås
Vågen i Bergkvara

Oskarshamn
Miljöhuset

Vetlanda
Vetlanda kommun


Som konsumenter kan vi göra skillnad. Tänker vi alla på vad och hur vi konsumerar kan vi tillsammans minska avfallsmängderna.  

Instagram Facebook