Logotype

  E-post: info@kretsloppsydost.se

  Kundservice 020-40 43 00

    Följ oss på Facebook

    Följ oss på Youtube

    Följ oss på LinkedIn

  Följ oss på Instagram

Hushåll

Utfyllnad

Utbildning och avfallsfakta

Källsortera är enkelt

Att ta hand om avfall är ett miljöarbete som börjar hemma hos dig. Eftersom olika sorters avfall tas omhand på olika sätt är det viktigt att du källsorterar ditt avfall.

Varför sortera?

Genom att vår konsumtion har ökat så slänger vi mer idag. Sedan 50-talet har mängden hushållsavfall mer än sexdubblats. Men mycket av det som kasseras kan komma till nytta igen om det sorteras och lämnas på rätt ställe. Tack vare kretsloppstänkandet och nya tekniker är avfallshanteringen idag inte längre en fråga om att bli kvitt avfallet. Det handlar istället mer och mer om att ta tillvara.

Rätt sorterat och tillvarataget kan ditt avfall...

  • Spara resurser: Jordens resurser är inte oändliga. När vi återvinner material sparar vi på de jungfruliga råvarorna och tillvaratar vårt avfall.
  • Ge näring: Organiskt växtmaterial som tillvaratas och komposteras kan återföras till miljön som näringsrik jord.
  • Ge energi: En form av återvinning av hushållsavfall är att ta till vara värmen vid förbränningen av avfallet.
  • Minska giftspridningen: Farligt avfall skadar både oss människor och vår miljö. De farliga ämnena kan finnas i mycket små mängder i olika produkter men sammantaget gör de stor skada om de hamnar fel.

Visste du att...

Rätt sorterat kan det mesta av ditt avfall återvinnas idag. Av ditt avfall blir det bl.a. tidningspapper, toapapper, pappersförpackningar, nya glasflaskor och burkar, isolering, armeringsjärn, metallburkar, motordelar, plastplank, fleecetröjor, kompostjord och mycket mer.

Instagram Facebook

Kretslopp Sydost använder cookies för ge dig en bättre användarupplevelse. Jag godkänner