Logotype

  E-post: info@kretsloppsydost.se

Frågor & Svar

Hushåll

Utfyllnad

Hushållsavfall

Vad får slängas i avfallskärlet?

I det gröna avfallskärlet slänger du dina hushållssopor. Allt som som slängs måste vara förpackat i plastpåsar och förslutna med dubbelknut.

I restavfallspåsen kan du till exempel slänga tandborstar, blommor, diskborstar, blöjor, bindor, hushållspapper, pennor, tobak, cd-/dvd-skivor, tops, aska, slipdamm, dammsugarpåsar, sågspån och kattsand.

Den gröna påsen används endast för matavfall. Påsen försluts med dubbelknut och slängs i samma kärl som restavfallspåsen. Avfallet sorteras sedan i vår sorteringsanlägging i Moskogen.

Övrigt hushållsavfall från privatpersoner, boende i någon av våra medlemskommuner, lämnas kostnadsfritt på:

• Återvinningscentralen: Farligt avfall och grovavfall

• Återvinningsstationen: Tidningar och förpackningar av papper, plast, glas, metall

När hämtas avfallet?

Hushållsavfall hämtas enligt kundspecifika hämtscheman. Du kan se när vi tömmer hos dig genom att logga in på våra e-tjänster eller genom att skriva in din adress i sökfältet du kommer till via puffen med rubriken "Tömningsdag" på förstasidan.

Tveka inte att kontakta vår kundservice för mer information.

Att tänka på inför hämtning

• Alla påsar i kärlet måste vara väl ihopknutna med dubbelknut.
• Aska, slipdamm, sågspån och liknande slängs i väl förslutna påsar.
• På hämtdagen kan hämtning ske mellan kl 06.00 - 22.00.
• Kärlet ska ställas med handtaget ut mot vägen/platsen där sopbilen stannar, max tre meter från tomtgränsen.
• Locket ska vara stängt och fritt från snö och andra föremål.
• Kärlet ska vara lättåtkomligt och runt om ska det vara fritt (minst 0,6 meter) från grenar och annat som kan vara i vägen.
• Väg mellan sopbil och kärl får inte blockeras.
• Vintertid ska vägen mellan sopbil och kärl vara skottad och sandad. Snövallar ska skottas bort.

För mer detaljerad information om din avfallshämtning läs mer i Kretslopp Sydost föreskrifter som är en del av vår avfallsplan.

OBS Vid minusgrader kan soppåsarna frysa fast i kärlet. Detta kan innebära att kärlet inte töms helt utan en del sitter kvar. Använd gärna dubbla påsar och torka ur eventuell fukt för att minska risken för fastfrysning.

Varmkompostering av matavfall

Varmkompostering av matavfall ska anmälas till Kretslopp Sydost. Anmälan är kostnadsfri.


Taxa hushållsavfall

Alla taxor inklusive moms. (Fr.o.m. 1 januari 2024)

Grundavgifter

  • Helårsbostad  1174:- /år
  • Fritidsbostad med säsongshämtning  586:- /år
  • Kolonilott  294:- /år

Vad ingår i taxan?

Grundavgiften täcker kostnaden för administration samt återvinningscentralernas mottagning och behandling av grovavfall och farligt avfall. Taxan för hushållsavfall finansierar hämtning och behandling av avfallet.

 

Taxa året-runt-hämtning, var 14:e dag

Kärlet töms 26 gånger per år

80 liter      891:-/år (ej möjlig för nyteckning)
140 liter    1 228:-/år
190 liter    1 638:-/år
240 liter    2 055:-/år (ej möjlig för nyteckning)
370 liter    3 019:-/år
660 liter    5 190:-/år 

Taxa året-runt-hämtning, var 4:e vecka

Kärlet töms tretton gånger per år

80 liter      446:-/år (ej möjlig för nyteckning)
140 liter    614:-/år
190 liter    819:-/år
240 liter    1 028:-/å(ej möjlig för nyteckning)
370 liter    1 509:-/år
660 liter    2 595:-/år 

 

Taxa Fritidshämtning*, var 14:e dag, maj-september 

Kärlet töms elva gånger per år

80 liter      630:-/år (ej möjlig för nyteckning)
140 liter    740:-/år
190 liter    923:-/år
240 liter    1 144:-/år (ej möjlig för nyteckning)
370 liter    1 538:-/år
660 liter    2 725:-/år

Taxa Fritidshämtning*, var 4:e vecka, maj-september 

Kärlet töms fem gånger per år

80 liter      315:-/år (ej möjlig för nyteckning)
140 liter    370:-/år
190 liter    461:-/år
240 liter    572:-/år (ej möjlig för nyteckning)
370 liter    769:-/år
660 liter    1 363:-/år

Taxa Fritidshämtning*, var 14:e dag, juni-augusti

Kärlet töms sex gånger per år

80 liter      344:-/å(ej möjlig för nyteckning)
140 liter    404:-/år
190 liter    503:-/år
240 liter    624:-/år (ej möjlig för nyteckning)
370 liter    839:-/år
660 liter    1 486:-/år

Taxa Fritidshämtning*, var 4:e vecka juni-augusti.

Kärlet töms tre gånger per år

80 liter      172:-/år (ej möjlig för nyteckning)
140 liter    202:-/år
190 liter    251:-/år
240 liter    312:-/år (ej möjlig för nyteckning)
370 liter    419:-/år
660 liter    743:-/år

* Abonnemang endast för bostäder där ingen person finns folkbokförd.

Alla taxor inklusive moms.

Vid förändring av abonnemang:

Kärlbyte 375:-
(Kostnad vid byte av fler kärl tillkommer 125:- / kärl)

Intervallbyte kostnadsfritt

Tilläggstjänster

Extra tömning av kärl*

Kärlstorlek

Tidsram

Pris per kärl

140-240 liter Inom tre arbetsdagar efter beställningsdag 250 :-
370-660 liter Inom tre arbetsdagar efter beställningsdag 428 :- 
140-240 liter Senast nästkommande vardag efter beställningsdag 713 :-
370-660 liter Senast nästkommande vardag efter beställningsdag 1 069 :-

*Abonnenter som har säsongshämtning och beställer extrahämtning utanför säsongshämtning hämtar vi när vi är i området nästa gång (var 14:e dag). Extrahämtning inom tre dagar gäller endast för den som har helårshämtning eller under säsong.

Undantag kan sökas för:

  • Gemensamt kärl
  • Uppehåll i hämtning

Ansökan om gemensamt kärl och uppehåll i hämtning är kostnadsfri. Grundavgift tas ut vid beviljat undantag. Taxan finansierar Kretslopp Sydosts återvinningscentraler som fastighetsägaren har fortsatt tillgång till.
Gör din ansökan via våra e-tjänster som du hittar här på vår hemsida.

Instagram Facebook