Logotype

  E-post: info@kretsloppsydost.se

Frågor & Svar

Hushåll

Utfyllnad

Hur fungerar det?

Inpassage
Inpassage sker genom att ditt körkort läses av i kortläsaren som är placerad till vänster om infartsgrinden. Håll ditt körkort ca 15 cm under kortläsaren. Ett rött ljuskors markerar var du ska placera QR- eller streckkoden på ditt körkort.

Grinden stängs automatiskt efter dig och eftersom grinden är försedd med både fotoceller och magnetslinga så kommer den inte att stängas så länge det står en person eller ett fordon i grindöppningen.

Utpassage
När du är klar på Självservice ÅVC öppnar du grinden med den gröna knappen som sitter till vänster om grinden. Vänligen kontrollera att skjutgrinden stängs ordentligt innan du åker från platsen. Detta för att undvika att obehöriga tar sig in på området.

Om den stora grinden inte öppnas finns en gånggrind på sidan som kan öppnas inifrån.

Vid tekniska problem med grindarna ring 070-601 20 63.

Om något händer
Skulle det bli strömavbrott eller annat driftavbrott så att fordonsgrinden inte fungerar kan du alltid komma ut via gånggrinden. På plats finns telefonnummer anslaget, dit du kan ringa för att få hjälp att få ut bilen.

Brandsläckare och första förband finns också på anläggningen. Se skyltning.

Att tänka på
Det telefonnummer som du lämnat vid registreringen till självservice ÅVC även kommer att användas av Kretslopp Sydost för att informera dig (via sms) om driftstörningar eller annan information som rör Självservice ÅVC. Kom därför ihåg att meddela Kretslopp Sydost om du byter mobiltelefonnummer.

Instagram Facebook

Kretslopp Sydost använder cookies för ge dig en bättre användarupplevelse. Jag godkänner