Logotype

  E-post: info@kretsloppsydost.se

Frågor & Svar

Hushåll

Utfyllnad

Självservice-ÅVC

Självservice-ÅVC är en obemannad återvinningscentral som är till för privathushåll inom Kretslopp Sydost. Företag hänvisas till någon av Kretslopp Sydosts bemannade återvinningscentraler.

Efter en kortare utbildning om källsortering registreras du som användare och kan använda ditt körkort som nyckel till grinden. Du är välkommen hur många gånger som helst och registreringen behövs för att vi ska få statistik.

Utbildningen är webbaserad och du genomför den på egen hand via https://kretsloppsydost.gkey.se. Efter genomförd utbildning har du tillgång till aktuell självservice-ÅVC direkt. 

Tillträdet till Självservice ÅVC är giltig i fem år från det att du har genomgått utbildning. Det sker även en årlig uppdatering av de som registrerat sig till Självservice ÅVC – det betyder bland annat att om du flyttar från Kretslopp Sydosts medlemskommuner så kommer du automatiskt att plockas bort ur systemet.

Information om vad som kan lämnas på våra ÅVC:er finns under respektive ÅVC.

Öppettider:
Dagligen 08.00 - 20.00

Om olyckan är framme:
Brandsläckare och första förband finns på platsen.

Vid tekniska problem med grinden ring 070-601 20 63. 

Instagram Facebook