Logotype

  E-post: info@kretsloppsydost.se

Frågor & Svar

Hushåll

Utfyllnad

Kombi-ÅVC

En kombi-ÅVC är delvis bemannad och delvis obemannad återvinningcentral med självservice för dig som har ett boende i någon av våra medlemskommuner.

Efter en kortare utbildning om källsortering och hur tekniken fungerar registreras ditt id- eller körkort och du får du tillträde till ÅVC:n även under de obemannade öppettiderna mellan 08-20 alla dagar.

En kombi-ÅVC är delvis bemannad och delvis obemannad återvinningcentral med självservice för dig som har ett boende i någon av våra medlemskommuner. Kombi-ÅVC:er finns från och med 23:e oktober 2020 i Melltorp.

Instagram Facebook