Logotype

  E-post: info@kretsloppsydost.se

Frågor & Svar

Hushåll

Återvinning

Som privatperson med boende i någon av våra medlemskommuner lämnar du ditt grovavfall utan extra kostnader på alla våra återvinningscentraler (ÅVC:er). Det ingår i den grundavgift som alla privatpersoner betalar till Kretslopp Sydost.  

Töm säckar och kartonger
För att vara säkra på att allt som lämnas på våra återvinningscentraler hamnar på rätt ställe, vill vi att alla

säckar, kartonger och väskor töms direkt ner i respektive container. (Gäller ej asbest och föremål till textilåtervinning och återbruk.)

Om avfallet är är välsorterat blir det både mer miljövänligt och lättare att återvinna.

Tack för hjälpen!

Inga tunga fordon
För att värna om säkerheten på våra återvinningscentraler hänvisas fordon med totalvikt över 3,5 ton (ex. traktor eller lastbil) till någon av våra avfallsanläggningar i Moskogen (Kalmar) eller Storskogen (Oskarshamn) där avfallet vägs in och faktureras.

Ensilageplast och invasiva växter

Vi tar inte emot ensilageplast och invasiva växter på våra återvinningscentraler.

  • Ensilageplast: Kontakta Svepretur för närmaste lokala insamlingsplats
  • Invasiva växter: Kontakta Kretslopp Sydosts kundservice, eller miljökontoret i den aktuella kommunen

Är du företagare? - Läs mer om vad som gäller för företag vid besök på våra återvinningscentraler här.