Logotype

  E-post: info@kretsloppsydost.se

Frågor & Svar

Hushåll

Utfyllnad

Fakturering

Den kommunala avfallsverksamheten drivs enligt självkostnadsprincipen och är taxefinansierad. Det betyder att avgifterna som Kretslopp Sydost tar ut av dig som kund ska täcka kostnaderna för verksamheten och får inte gå med vinst. Avgiften ska täcka kostnader som Kretslopp Sydost har för insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall.

Taxan för avfallshämtning är uppdelad i en grundavgift och en hämtningsavgift.

  • Grundavgiften är en fast årsavgift som ska täcka gemensamma kostnader som till exempel drift av återvinningscentraler, insamling och behandling av farligt avfall, information och utveckling.
  • Hämtningsavgiften påverkas av ditt abonnemangsval, behållarens storlek, placering av kärlet och hur ofta soporna hämtas. Den ska täcka kostnader för både insamling och behandling av hushållsavfallet.

Du hittar aktuell taxa för respektive under respektive tjänst.


E-faktura (rekommenderad)

Fördelarna med e-faktura, förutom att det är mycket smidigt och helt kostnadsfritt, är att du gör en insats för miljön. Räkningen skickas elektroniskt direkt till din internetbank och du får inga pappersräkningar i din brevlåda. Med e-faktura kan du dessutom välja månadsbetalning helt avgiftsfritt. Både anmälan och betalning av fakturan sker sedan via din internetbank. Din banks eventuella avgifter tillkommer. Om du önskar få din e-faktura måndadsvis måste du efter anmälan hos din bank även kontakta vår kundtjänst och anmäla månadsbetalning. Önskar du avsluta e-fakturatjänsten gör du även detta via internetbanken.

Autogiro (rekommenderad)

Autogiro är ett sätt att sköta betalningar automatiskt genom överföring på förfallodagen från ett bankkonto, förutsatt att det finns pengar på kontot. Tjänsten är kostnadsfri och för att kunna använda autogiro behöver du ha en internetbank. För att anmäla dig till autogiro behöver vi en underskrift från dig. Du kan välja att göra din autogiroanmälan elektroniskt eller via blankett.

Länk till elektronisk anmälan >>

Länk till anmälan via blanketter >>

Kivra

Kivra fungerar som en digital brevlåda. Genom att skicka fakturorna från oss via Kivra, minskar vi vår klimatpåverkan, samtidigt som du kan hantera dina räkningar var du än befinner dig. Du kan även betala dina fakturor via Kivra. Det är säkert och dessutom riktigt bra för miljön! 

Kunder som valt Kivra med helårsabonnemang för hushållsavfall faktureras vid tre tillfällen per år - januari, maj och september. Vill du betala dina räkningar månadsvis tillkommer en administrativ kostnad på 225:- per år.

E-postfaktura

Oavsett hur du att betalar dina fakturor, kan du välja att få dem skickade till din e-postadress. Räkningen ser ut och hanteras som en pappersräkning, men kommer bara i digitalt utförande som pdf-fil.

Pappersfaktura

Kunder som valt pappersfaktura med helårsabonnemang för hushållsavfall faktureras vid tre tillfällen per år - januari, maj och september. Vill du betala dina räkningar månadsvis med vanlig pappersfaktura tillkommer en administrativ kostnad på 225:- per år.

Slamtömning, trädgårdsavfall och säsongshämtning

Slamtömning faktureras efter varje tömning. Fakturering för trädgårdsavfall delas upp på tre fakturor. Säsongshämtning faktureras under maj månad. 

Instagram Facebook