Logotype

  E-post: info@kretsloppsydost.se

Frågor & Svar
Utfyllnad

Kretslopp Sydost och O-Ringen i hållbart samarbete

Med O-Ringen i Oskarshamn, en av kommunalförbundets medlemskommuner, blir Kretslopp Sydost en naturlig partner i avfallshanteringen.

- Vi erbjuder källsortering i åtta olika fraktioner och vi behövde en erfaren leverantör som kan hantera både bioavfall och restavfall effektivt under ett så stort arrangemang. " säger Anders Strömbäck, projektledare för O-Ringen Smålandskusten.

Ambitiösa miljömål
Tävlingen har satt ett ambitiöst miljömål som säger att restavfallet ska utgöra max 50 procent av den totala mängden avfall. För att nå det målet måste både funktionärer och deltagare vara noga med att sortera allt sitt avfall, vilket är en av de största utmaningarna enligt Strömbäck.

- Det är lätt att glömma bort sorteringen när man är på semester, även om man är noggrann hemma. Dessutom har vi deltagare från över 40 olika länder, vilket kräver tydlig kommunikation och sorteringsguider på flera språk, förklarar han.

Effektiv avfallshantering
Kretslopp Sydost spelar en central roll i att hantera avfallet från de cirka 20 000 orienterarna och 10 000 campinggästerna. De hyr ut 170 kärl och 6 containrar som kommer att användas vid O-Ringens miljöstationer.

- Förarbetet redan är gjort och att volymerna är noggrant beräknade. Utmaningen ligger i placeringen av containrarna och tidsschemat för tömning. Vi planerar att tömma containrarna när deltagarna är iväg på tävlingar för att undvika störningar, säger Adam Nilsson, verksamhetsutvecklare på Kretslopp Sydost.

Fokus på hållbarhet
Med detta samarbete tar både O-Ringen och Kretslopp Sydost ansvar för att minska avfallet och bidra till ett mer cirkulärt samhälle. Genom noggrann planering och ett starkt engagemang från alla involverade parter, visar de att det är möjligt att förena stora idrottsevenemang med hållbara mål.

Fakta om o-ringen:
O-Ringen är världens största orienteringsäventyr och går alltid vecka 30. Arrangemanget flyttar runt i Sverige och har ett normalår ca 18 400 deltagare vilka gör ca 75 000 starter. Det är en stor familjefest med deltagarna från små barn till 100-åringar. De kommer från ett 40-tal olika länder och är allt från världselit till motionärer. (Källa: O-Ringen.se)

Instagram Facebook