Logotype

  E-post: info@kretsloppsydost.se

Frågor & Svar
Utfyllnad

Matavfall

Matavfall är sådant som blir över och inte kan sparas, när du lagat eller ätit mat. Matresterna läggs i den gröna påsen som du sedan lägger i avfallskärlet tillsammans med övrigt avfall. Glöm inte dubbelknuten på alla påsar.

I Sverige finns nationella miljömål som reglerar avfallshanteringen, beslutade av Sveriges Riksdag. Ett av målen är att senast år 2023 samla in minst 75 procent av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger sorteras ut och behandlas biologiskt så att växtnäring och biogas tas tillvara.

Kretslopp Sydost genomför regelbundna plockanalyser och de visar att vi samlar in drygt 80% av matavfallet. I vissa områden är siffran ännu högre, vilket vi förstås är jättestolta över. När matavfallet återförs tas växtnäring och energi tillvara och kretsloppet sluts. Tillsammans arbetar vi alla för att minska vår miljöbelastning.

Exempel på matavfall:

 • Matrester
 • Kött
 • Ost
 • Pasta
 • Ris
 • Grönsaker
 • Rotfrukter
 • Frukt
 • Bröd
 • Godis
 • Fiskrens
 • Skaldjursrester
 • Te- och kaffefilter

Vad händer sen?

Kretslopp Sydost samlar in matavfallet och genom biologisk behandling omvandlas matavfallet sedan till biogas och biogödsel. Biogas kan man bland annat köra bil på och via biogödsel återförs näring till jordbruksmark, där ny mat produceras.


Instagram Facebook