Logotype

  E-post: info@kretsloppsydost.se

Frågor & Svar
Utfyllnad

Information om våra påsar

FAKTA - Kretslopp Sydosts påsar

 • Använd Kretslopp Sydosts gröna påse till matavfall och valfri påse till restavfall. 
 • Alla kan hämta gröna matavfallspåsar och röda påsar till restavfall på Kretslopp Sydosts återvinningscentraler.
 • Kretslopp Sydosts gröna påsar för matavfall är biopåsar som är hundra procent biologiskt nedbrytbara.
 • Kretslopp Sydosts röda påsar för restavfall består till 70 procent av återvunnen plast.
 • Den röda påsen är något tunnare, har inga handtag och är anpassad för att endast användas som avfallspåse.
 • Den optiska sorteringsmaskinen söker endast efter den gröna kulören på matavfallspåsarna. Därför ska gröna påsarna bara användas till matavfall.
 • Av matavfallet tillverkas slurry; ett substrat som rötas för att framställa biogas.
 • Rötresten är näringsrik och sprids ut som biogödsel på åkrarna.

Glöm inte dubbelknuten

Förpacka allt avfall i påsar med dubbelknut innan du slänger det i kärlet. För Kretslopp Sydosts verksamhet är det oerhört betydelsfullt att allt hushållsavfall sorteras och förpackas rätt. Vi tillhandahåller gröna påsar för matavfall och vi har röda påsar till restavfall för den som inte vill köpa påsar i butik. Vi vill att det ska vara svårt att göra fel.

Allt som slängs i kärlet passerar genom vår optiska sorteringsanläggning, det blir ungefär 20 miljoner soppåsar per år. Dubbelknuten är viktig eftersom den bidrar till att våra chaufförer, som hämtar allt avfall, får en bättre arbetsmiljö när det inte ligger löst avfall i kärlen. När kärlen vänds upp och ner för att tömmas i bilen blir det både väldigt stökigt och väldigt smutsigt om avfallet ligger löst i kärlet. Det betyder jättemycket för vår arbetssituation att avfallet är ordentligt förpackat i påse.

Löst avfall ställer dessutom till problem i den optiska sorteringsanläggningen och orsakar onödiga och kostsamma driftsstopp.


Påfyllning av gröna - och röda påsar

Återvinningscentralen: Gröna påsar för matavfall och röda påsar för restavfall finns att hämta på Kretslopp Sydosts återvinningscentraler.

Villa ägare: För att få nya påsar kan boende i villa med eget kärl, knyta en röd eller grön påse runt handtaget. Chauffören lämnar en ny rulle vid nästa hämtning enligt följande:

 • Grön påse för grön rulle
 • Röd påse för röd rulle
 • Valfri påse för grön rulle

Flerfamiljhus: Till boende i flerbostadshus tillhandahålls påsarna av respektive fastighetsägare. Fastighetsägare till flerbostadshus beställer både gröna och röda påsar via våra beställningsformulär >> 

Påsarna kostar inget extra, utan ingår i den grundtaxa som alla fastighetsägare i Kretslopp Sydosts medlemskommuner betalar. Tänk på att inte ta hem fler påsar än du faktiskt behöver.

Instagram Facebook