Logotype

  E-post: info@kretsloppsydost.se

Frågor & Svar
Utfyllnad

Frågor & svar

Vad slänger jag i den gröna påsen?

I den gröna påsen slänger du ditt matavfall. Resterna som blir över på tallriken när du ätit färdigt, mat som blivit dålig, skal av frukt och grönt etc.

Under rubriken Sorteringsguide kan du se vad som ska (och inte ska) slängas i den gröna påsen.

Hur får jag tag i de gröna påsarna?

Boende i villa: Knyt en påse runt handtaget på ditt avfallskärl, så lämnar chauffören en rulle gröna påsar vid nästa sophämtning.
Boende i lägenhet: Kontakta din hyresvärd för att få veta vad som gäller där just du bor.

Gröna påsar finns också att hämta kostnadsfritt på alla Kretslopp Sydosts återvinningscentraler. Håll utkik efter vår gröna rullomat, eller fråga personalen.

Hur får jag tag i de gröna korgarna med lock som man sätter påsen i?

De finns att hämta på våra bemannade återvinningscentraler. Kontakta personalen.

Kostar den gröna påsen något?

Nej, den gröna påsen ingår i taxan som redan betalas för avfallshämtningen.

Jag har inget matavfall, då behöver jag väl inte sortera?

Det är bra att du inte har mycket matavfall, eftersom en av våra viktigaste målsättningar är att minska avfallsmängden. Lite matavfall får dock de flesta, exempelvis ben från kött och fisk och kaffesump. Även mindre mängder matavfall kan göra nytta.

Vad händer med matavfallet?

Matavfallet processas och blir till ett substrat, så kallad slurry, som sedan rötas tillsammans med stallgödsel. Av metangasen som uppstår görs biogas. Rötresterna som blir kvar är väldigt näringsrika och används som biogödsel i jordbruket.

Vad händer med den gröna påsen?

Den gröna påsen trasas sönder i processen och silas bort från slurryn. Påsen blir sedan en del av det avfallsbränsle som ersätter fossilt kol inom cementindustrin (Cementa).

Vad är den gröna påsens material gjort av?

Kretslopp Sydosts matavfallspåsar består av biologiskt nedbrytbara polymerer och är hundra procent biologiskt nedbrytbar. Biopåsen efterlämnar inga mikroplaster, uppfyller kraven enligt EU-standard och är främst tillverkad av vegetabiliska oljor och stärkelse.

Varför ser den gröna påsen mindre ut och varför är den grön?

Den gröna påsen är mindre än den vanliga kassen från mataffären, då många föredrar att byta denna oftare (för att undvika dålig lukt). Att påsarna är gröna till färgen är för att kameran på sorteringsanläggningen ska kunna särskilja och sortera dem.

Är det något annat som kan vara bra för mig att tänka på?

Det är viktigt att allt avfall som läggs i soptunnan är väl förpackat i en påse med dubbelknut. Detta gäller både mat- och restavfall. Löst avfall stör efterbehandlingsprocessen, vilket bland annat leder till att matavfallet inte kan komma till nytta och bli biogas och biogödsel.

Hur gör jag med frityrolja?

Mat- och frityrolja i större mängder blir opraktiskt att slänga i den gröna påsen. Häll oljan på flaska istället, gärna i originalförpackningen och lämna på någon av Kretslopp Sydosts återvinningscentraler. Kontakta personalen, eller lämna flaskan där man lämnar farligt avfall.

Instagram Facebook