Logotype

  E-post: info@kretsloppsydost.se

Frågor & Svar
Utfyllnad

Mat- och restavfall

Kretslopp Sydost samlar in matavfall och restavfall hos privatpersoner och verksamheter i medlemskommunerna Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn, Sävsjö, Torsås, Uppvidinge och Vetlanda. Matavfallet blir till biogas och biogödsel som ersätter konstgödsel. Restavfallet energiåtervinns och blir el och fjärrvärme.

Så här går det till:

1. Du lägger matavfallet i en separat grön påse, knyter ihop påsen med en dubbelknut och slänger påsen i det vanliga sopkärlet.
2. Sopbilen kommer och tömmer kärlet enligt fastställd körtur.
3. På Kretslopp Sydosts optiska sorteringsanläggningar i Moskogen och Vetlanda sorteras påsarna ut med hjälp av kamerateknik, mat- och restavfall var för sig.
4. Efter att matavfallet förbehandlats och malts ner till ett substrat, så kallat slurry, skickas det till en biogasanläggning. Här rötas det och blir till biogas, som bland annat driver våra sopbilar och lokala bussar.
5. Restprodukten som blir kvar efter rötning är väldigt näringsrik och används som kravgodkänt biogödsel i lantbruket.
6. Av restavfallet (allt som inte är matavfall) tillverkas ett avfallsbränsle som används i cementframställningen. Härmed minskar behovet av fossila bränslen inom cementindustrin vilket ger stor miljönytta. 

Instagram Facebook