Logotype

  E-post: info@kretsloppsydost.se

Frågor & Svar
Utfyllnad

Tillgänglighetsredogörelse

Kretslopp Sydost står bakom denna webbplats. Vår ambition är att så många som möjligt i alla avseenden ska kunna använda webbplatsen och ta del av allt innehåll.

Här beskriver vi hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet för digital offentlig service och redogör för kända tillgänglighetsproblem .

Vi är medvetna om att webbplatsen inte fullt ut uppfyller lagen om tillgänglighet för digital offentlig service och arbetar kontinuerligt för att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Därför är vi också tacksamma om du som användare meddelar oss om det finns problem utöver de punkter som listas i denna redogörelse.

Tveka inte att höra av dig om du av någon anledning inte kan använda delar av webbplatsen, eller behöver få informationen presenterad i ett annat format för att kunna ta del av den.

Kontakta oss på något av följande sätt

E-post:info@kretsloppsydost.se

Chatt: www.kretsloppsydost.se

Telefon: 020-40 43 00

Kontaktformulär

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service

Tillgänglighet

Webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1.

Innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan

  • Vissa innehållsbärande bilder saknar beskrivande alt-texter.
  • Vissa länkar saknar beskrivande alt-texter.
  • Vissa filmer länkade till sidan saknar textningsalternativ.
  • Vissa dokument (Word- och PDF) är inte tillgänglighetsanpassade. Bland annat finns inskannade dokument, som saknar uppläsningsmöjlighet då de baseras på icke digitaliserade dokument.
  • Delar av webbplatsens html-kodning uppfyller inte tillgänglighetsprinciperna och gör att innehållet inte alltid kan läsas av de funktionstekniska hjälpmedel som finns.
  • Vissa formulär och e-tjänster som ligger i system vi inte själva äger följer inte tillgänglighetsprinciperna.

Vår ambition är att åtgärda alla kända tillgänglighetsproblem så snart det är praktiskt möjligt. Vi kravställer tillgänglighetsanpassning från nuvarande och kommande leverantörer.

Testmetod av webbplats

Webbplatsen har testats med hjälp av självskattning (intern kontroll) och vissa webbaserade automatiserade testverktyg.

Granskningsrapport

Senaste bedömningen gjordes 9 juli 2020.
Redogörelsen uppdaterades senast 9 juli 2020.

Instagram Facebook