Logotype

  E-post: info@kretsloppsydost.se

Frågor & Svar

Och återvinnaren är du!

Får vi presentera fru plast, herr metall och fröken kartong. De är tre bärande delar i Avfall Sveriges nationella kampanj för att öka utsorteringen av förpackningar och matavfall. Under februari och mars har vi smyckat den glammiga kampanjen med Kretslopp Sydosts logotyp och grafiska profil. Målet är att visa på vinsterna som vi alla kan bidra till genom att lägga mjölkkartonger, plast och konservburkar i rätt kärl. Så fortsätt sortera, det ger återvinst varje gång!

Visste du att:

  • papper kan återvinnas 25 gånger,
  • metall kan återvinnas obegränsade gånger och
  • återvunnen plast halverar miljöavtrycket.

Lättare att bli en återvinnare

För att öka återvinningen och göra det lättare att göra rätt har Sveriges regering beslutat om nya regler för förpackningsinsamling. Till en början sorterar du precis som tidigare, men det kommer att hända mycket mer de kommande åren. Beslutet innebär exempelvis att landets kommuner (eller kommunala avfallsorganisationer som Kretslopp Sydost) ska till 1 januari 2027 införa fastighetsnära insamling av förpackningsavfall (FNI) Exakt hur utbyggnaden av förpackningsinsamlingen kommer gå till i Kretslopps Sydosts medlemskommuner är inte klart.

Syftet med förändringen är göra avfallshanteringen mer effektiv och göra det lättare för alla att återvinna. Det hjälper oss att nå de nationella och internationella klimat- och miljömålen – det är en stor vinst för alla.  

Länkar

> Så här sorterar du
> Hitta återvinningsstationer i din kommun
> Vad händer med förpackningsavfallet
> Statistik om återvinning av förpackningar i Sverige