Logotype

  E-post: info@kretsloppsydost.se

Frågor & Svar
Utfyllnad

Ny renhållningsordning

Den nya renhållningsordningen bestående av avfallsplan 2023-2030 och avfallsföreskrift 2023 har nu antagits av Kretslopp Sydosts åtta medlemskommuner och kommer att träda i kraft vid årsskiftet.

Kommunalförbundet Kretslopp Sydost, med medlemskommunerna Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn, Sävsjö, Torsås, Uppvidinge och Vetlanda, har på uppdrag av förbundsdirektion tagit fram en ny renhållningsordning för perioden 2023-2030. Varje kommun måste enligt lag (Miljöbalken kap. 15) ha en renhållningsordning bestående av avfallsplan och avfallsföreskrifter om avfallshantering, i enlighet med miljöbalken.

Arbetet med att ta fram en gemensam avfallsplan är nu klart och samtliga medlemskommuner har klubbat igenom den nya planen. Det innebär att Kretslopp Sydosts medlemskommuner kommer att ha en gemensam avfallsplan och avfallsföreskrift för sin avfallshantering från och med 1 januari 2023.

Avfallsplanen är det strategiska styrdokument som beskriver hur arbetet ska fokuseras för att uppnå förbättringar kopplat till avfallshanteringen. Planen innehåller olika målområden kopplat till bland annat de 17 globala målen inom Agenda 2030, för hållbar utveckling.

I samband med den nya avfallsplanen träder även nya avfallsföreskrifter i kraft. Avfallsföreskriften innehåller bestämmelser om hur hushållsavfall som uppstår i kommunerna ska hanteras, samt de förutsättningar och regler som finns för att avfallet ska kunna samlas in och tas omhand på bästa sätt. De nya avfallsföreskrifterna har fastställts utifrån abonnenternas behov och de krav som ställs på Kretslopp Sydost som renhållare utifrån lagstiftning, arbetsmiljö och miljöekonomi.

  • Läs hela den nya renhållningsordningen under Styrdokument .
  • Sen även ”Vanliga frågor och svar” för Vetlanda, Sävsjö och Uppvidinge kommun kopplat till de nya avfallsföreskriftera här på vår hemsida.

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice via vår chatt här på hemsidan eller via mail.

Instagram Facebook

Kretslopp Sydost använder cookies för ge dig en bättre användarupplevelse. Jag godkänner