Logotype

  E-post: info@kretsloppsydost.se

Frågor & Svar
Utfyllnad

Moskogen Miljö AB

Moskogen Miljö AB är ett helägt dotterbolag till Kretslopp Sydost.

Bolaget hanterar all verksamhet på Moskogens sorterings- och avfallsanläggning, samt Storskogens avfallsanläggning.

Samtliga fakturor som avser material eller tjänster gällande verksamheten i Moskogen och Storskogen har från och med 1 april 2019 avsändare Moskogen Miljö AB.

Organisationsnummer: 559176-0029

Övriga adress- och kontaktuppgifter kvarstår.

VD Moskogen Miljö AB
Maria Schade
maria.schade@kretsloppsydost.se

PRODUKTIONSCHEF
Magnus Ivansson
magnus.ivansson@kretsloppsydost.se


 

Instagram Facebook