Logotype

  E-post: info@kretsloppsydost.se

Frågor & Svar

Kontakt

Utfyllnad

Leverantörsfakturor till Kretslopp Sydost

Leverantörer till Kretslopp Sydost kan skicka fakturor som e-faktura, PDF-faktura via e-post, eller i pappersformat. Som ett led i vårt miljöarbete ser vi helst att fakturorna skickas elektroniskt.

Organisationsnummer222000-1883
Referensnummer måste alltid anges

E-faktura

För uppsättning av elektronisk faktura (ex. SVE-faktura) kontakta den e-fakturaoperatör (VAN-operatör) ni anlitar och gör uppsättningen med nedanstående information:

GLN-kod/E-fakturaadress: 2220001883
PEPPOL-ID: 0007: 2220001883
VAN-operatör: Tieto.

För frågor kontakta vår van-operatör Tieto eller maila Kretslopp Sydosts kundservice på info@kretsloppsydost.se (OBS - Skicka inga fakturor till denna adress).

PDF-faktura

Elektroniska pdf-fakturor skickas med e-post till faktura@kretsloppsydost.se.

Viktigt när du skickar din faktura med e-post:

  • Inga andra format än pdf accepteras, ej heller zipfiler.
  • Pdf-fakturan måste vara en komplett faktura med all information och eventuella bilagor i samma fil.
  • Endast en faktura per fil.
  • Filnamnet får inte innehålla några specialtecken.
  • Endast den bifogade pdf:en läses i den automatiska hanteringen, skriv därför ingen information i e-postmeddelandet.

Pappersfaktura

Kretslopp Sydost
FE 7497-1032 Scancloud
831 90 Östersund


Besöksadress: Moskogen 101, 395 91 KALMAR
Postadress: Box 868, 391 28 KALMAR

Instagram Facebook

Kretslopp Sydost använder cookies för ge dig en bättre användarupplevelse. Jag godkänner