Logotype

  E-post: info@kretsloppsydost.se

Frågor & Svar

Företag

Utfyllnad

Hushållsavfall

Vad får slängas i sopkärlet?

I kärlet för hushållsavfall slängs avfall som uppkommit i till exempel företagets lunchrum och som återstår då farligt avfall, grovavfall, förpackningar och tidningar sorterats ut.

När hämtas avfallet?

Hushållssopor hämtas enligt kundspecifika hämtscheman.
För mer information och bokning kontakta kundservice.

Att tänka på inför hämtning

 • På hämtdagen ska kärlet/containern vara placerad på anvisad plats om sådan finns.
 • Hämtning sker mellan kl 06.00 - 22.00. Låt kärlet stå kvar tills det är tömt.
 • Kärlet ska vara lättåtkomligt och runt om ska det vara fritt (minst 0,6 m.) från grenar o.d. 
 • Väg mellan sopbil och kärl/container får inte blockeras – vintertid ska den vara skottad och halkbekämpad.
 • Alla sopor i kärlet/containern ska vara emballerade, soppåsarna väl ihopknutna med dubbelknut och kärlets lock ska vara stängt.
 • Grön påse används endast till matavfall.
 • Till restavfall används valfri påse som kan förslutas med dubbelknut.
 • Observera! Hushållssoporna kan frysa fast i kärlet vid minusgrader. Om så är fallet vid tömning kan vi tyvärr inte ta med oss de fastfrusna soporna.

Varmkompostering av matavfall

Varmkompostering av matavfall ska anmälas till Kretslopp Sydost. Anmälan är kostnadsfri.


TAXOR - Hushållsavfall företag 
Alla taxor exklusive moms. (Fr.o.m. 1 januari 2024)

Samtliga priser gäller per år om inget annat anges

 • Grundavgift (Företag) 469:- per år och hämtningsplats
 • Grundavgift (Bostadsbolag) 469:- per år och lägenhet

Taxa året-runt-hämtning, hämtning varje vecka

Kärlet töms 52 gånger per år

80 liter   1 711:- (ej möjlig för nyteckning)
140 liter 2 357:-
190 liter 3 144:-
240 liter 3 946:- (ej möjlig för nyteckning)
370 liter 5 796:-
660 liter 9 965:-

För prisuppgift på tätare hämtningsintervall kontakta kundservice info@kretsloppsydost.se

Taxa året-runt-hämtning, var 14:e dag

Kärlet töms 26 gånger per år.

80 liter      713:- (ej möjlig för nyteckning)
140 liter    982:-
190 liter 1 310:-
240 liter 1 644:- (ej möjlig för nyteckning)
370 liter 2 415:-
660 liter 4 152:-

Taxa året-runt-hämtning, var 4:e vecka 

Kärlet töms 13 gånger per år.

80 liter      357:- (ej möjlig för nyteckning)
140 liter    491:-
190 liter    655:-
240 liter    822:- (ej möjlig för nyteckning)
370 liter 1 208:-
660 liter 2 076:-

Taxa fritidshämtning, var 14:e dag, maj-september

Kärlet töms 11 gånger per år

80 liter      504:- (ej möjlig för nyteckning)
140 liter    592:-
190 liter    738:-
240 liter    915:- (ej möjlig för nyteckning)
370 liter 1 230:-
660 liter 2 180:-

Taxa fritidshämtning, var 4:e vecka, maj-september

Kärlet töms 5 gånger per år

80 liter      252:- (ej möjlig för nyteckning)
140 liter    296:-
190 liter    369:-
240 liter    458:- (ej möjlig för nyteckning)
370 liter   615:-
660 liter 1 090:-

Taxa fritidshämtning, var 14:e dag, juni-augusti

Kärlet töms 6 gånger per år

80 liter      275:- (ej möjlig för nyteckning)
140 liter    323:-
190 liter    402:-
240 liter    499:- (ej möjlig för nyteckning)
370 liter    671:-
660 liter 1 189:-

Taxa fritidshämtning, var 4:e vecka, juni-augusti

Kärlet töms 3 gånger per år

80 liter      138:- (ej möjlig för nyteckning)
140 liter    162:-
190 liter    201:-
240 liter    250:- (ej möjlig för nyteckning)
370 liter    336:-
660 liter    595:-

Tilläggstjänster

Extratömning av avfallskärl 140-240 liter 200:- per kärl (inom tre arbetsdagar efter beställningsdag)

Extratömning av avfallskärl 370-660 liter 342:- per kärl (inom tre arbetsdagar efter beställningsdag)

Extrahämtning överfyllda kärl i samband med ord. hämtning (per 200 liter överfyllt avfall i miljörum eller dylikt) 75:- per kärl

Förlängt hämtningsavstånd var 14:e dag per kärl  

 •  Grundtaxa 616:-  per år
 •  Avståndstaxa >15 m 310:- per 5 m

Extra tömning av vippcontainer 570:- per tömning (inom tre arbetsdagar efter beställningsdag)

Extra tömning av kärl 140-240 liter inom en vardag efter beställning 570:- per kärl

Extra tömning av kärl 370-660 liter inom en vardag efter beställning 855:- per kärl

Hämtning bottentömmande behållare
Taxa året-runt-hämtning, var 14:e dag - flerbostadshus samt verksamheter

3 m3 bottentömmande behållare 23 119:- (ej möjlig för nyteckning)
5 m3 bottentömmande behållare 31 099:- (ej möjlig för nyteckning)
3 m3 bottentömmande behållare 19 836:- 
5 m3 bottentömmande behållare 27 360:-

Taxa säsongshämtning, var 14:e dag, maj-september - flerbostadshus samt verksamheter

3 m3 underjordsbehållare 11 560:- (ej möjlig för nyteckning)
5 m3 underjordsbehållare 15 846:- (ej möjlig för nyteckning)
3 m3 bottentömmande behållare, kundägd 9 120:-
5 m3 bottentömmande behållare, kundägd 12 540:- 

Undantag kan sökas för:

 • Gemensamt avfallskärl
 • Uppehåll i hämtning

Ansökan är kostnadsfri.

Vad ingår i taxan?

Grundavgiften finansierar administration, information, planering och utveckling. Taxan för hushållssopor täcker kostnaderna för hämtning och behandling av avfallet.

Instagram Facebook

Kretslopp Sydost använder cookies för ge dig en bättre användarupplevelse. Jag godkänner