Logotype

  E-post: info@kretsloppsydost.se

  Kundservice 020-40 43 00

    Följ oss på Facebook

    Följ oss på Youtube

    Följ oss på LinkedIn

  Följ oss på Instagram

Företag

Utfyllnad

Hushållsavfall

Vad får slängas i sopkärlet?

I kärlet för hushållsavfall slängs avfall som uppkommit i till exempel företagets lunchrum och som återstår då farligt avfall, grovavfall, förpackningar och tidningar sorterats ut.

När hämtas avfallet?

Hushållssopor hämtas enligt kundspecifika hämtscheman.
För mer information och bokning kontakta kundservice.

Att tänka på inför hämtning

  • På hämtdagen ska kärlet/containern vara placerad på anvisad plats om sådan finns.
  • Hämtning sker mellan kl 06.00 - 22.00. Låt kärlet stå kvar tills det är tömt.
  • Kärlet ska vara lättåtkomligt och runt om ska det vara fritt (minst 0,6 m.) från grenar o.d. 
  • Väg mellan sopbil och kärl/container får inte blockeras – vintertid ska den vara skottad och halkbekämpad.
  • Alla sopor i kärlet/containern ska vara emballerade, soppåsarna väl ihopknutna med dubbelknut och kärlets lock ska vara stängt.
  • Grön påse används endast till matavfall.
  • Till restavfall används valfri påse som kan förslutas med dubbelknut.
  • Observera! Hushållssoporna kan frysa fast i kärlet vid minusgrader. Om så är fallet vid tömning kan vi tyvärr inte ta med oss de fastfrusna soporna.

Varmkompostering av matavfall

Varmkompostering av matavfall ska anmälas till Kretslopp Sydost. Anmälan är kostnadsfri.


TAXOR - Hushållsavfall företag 

Samtliga priser gäller per år om inget annat anges

Grundavgift (Företag) 461:- per år och hämtningsplats
Grundavgift (Bostadsbolag) 461:- per år och lägenhet

Taxa året-runt-hämtning, hämtning varje vecka

Kärlet töms 52 gånger per år

140 liter 2 066:-
190 liter 2 758:-
240 liter 3 461:-
370 liter 5 083:-
660 liter 8 741:-

För prisuppgift på tätare hämtningsintervall kontakta kundservice info@kretsloppsydost.se

Taxa året-runt-hämtning, var 14:e dag

Kärlet töms 26 gånger per år.

140 liter 861:-
190 liter 1 149:-
240 liter 1 442:-
370 liter 2 118:-
660 liter 3 642:-

Taxa året-runt-hämtning, var 4:e vecka 

Kärlet töms 13 gånger per år.

140 liter 431:-
190 liter 575:-
240 liter 721:-
370 liter 1 059:-
660 liter 1 821:-

Taxa säsongshämtning, var 4:e vecka april-maj och september-oktober. Var 14:e dag juni -augusti. 

Kärlet töms 11 gånger per år

140 liter 519:-
190 liter 647:-
240 liter 803:-
370 liter 1 079:-
660 liter 1 912:-

Alla taxor exklusive moms.

Vad ingår i taxan?

Grundavgiften finansierar administration, information, planering och utveckling. Taxan för hushållssopor täcker kostnaderna för hämtning och behandling av avfallet.

Tilläggstjänster

Extratömning av avfallskärl 140-240 liter 175:- per kärl
Extratömning av avfallskärl 370-660 liter 300:- per kärl
Extrahämtning överfyllda kärl i samband med ord. hämtning
(per 200 liter överfyllt avfall i miljörum eller dylikt) 66:- per kärl
Förlängt hämtningsavstånd var 14:e dag per kärl  
     Grundtaxa 540:-  per år
     Avståndstaxa >15 m 272:- per 5 m
Extra tömning av vippcontainer 592:- per tömning
Extra tömning av kärl 140-240 liter inom en vardag efter beställning 500:- per kärl
Extra tömning av kärl 370-660 liter inom en vardag efter beställning 750:- per kärl

Hämtning bottentömmande behållare
Taxa året-runt-hämtning, var 14:e dag - flerbostadshus samt verksamheter

3 m3 bottentömmande behållare 20 280:-
5 m3 bottentömmande behållare 27 280:-

Taxa säsongshämtning, var 4:e vecka april-maj och september-oktober. Var 14:e dag juni-augusti - flerbostadshus samt verksamheter

3 m3 underjordsbehållare 10 140:-
5 m3 underjordsbehållare 13 900:-

Undantag kan sökas för:

  • Gemensamt avfallskärl
  • Uppehåll i hämtning

Ansökan är kostnadsfri.

Instagram Facebook

Kretslopp Sydost använder cookies för ge dig en bättre användarupplevelse. Jag godkänner