Logotype

  E-post: info@kretsloppsydost.se

Frågor & Svar

Företag

Utfyllnad

Förpackningar och tidningar

Abonnemangen gäller regelbunden tömning av kärl för plast-, glas-, metall- och pappersförpackningar samt tidningar. Observera att det krävs ett kärl för varje materialslag.

Taxan för förpackningar, tidningar och el-avfall täcker kostnaderna för hämtning och behandling av avfallet.

När hämtas avfallet?

Avfallet hämtas enligt ett fastlägt schema som alltid finns att ladda hem från hemsidan här.

Att tänka på inför hämtning

På hämtningsdagen ska kärlen vara placerade på anvisad plats. Hämtning kan ske mellan kl 06.00 - 22.00. Låt kärlen stå kvar tills de är tömda. Kärlens lock ska vara stängda. Runt kärlen ska det vara fritt (minst 60 centimeter) från grenar och liknande. Vintertid ska det vara skottat och sandat.

Dimensionering

Behövs fler kärl, tätare hämtningsintervall eller möjlighet till att lämna i fler fraktioner? Vi kan ge dig råd om utformning och dimensionering av miljöhus och soprum. Kontakta kundservice för bokning av kostnadsfritt rådgivningsmöte.

Sorteringsblad på 33 olika språk

För att göra det lätt att sortera rätt har Avfall Sverige tagit fram sorteringsblad på flera olika språk. Sorteringsbladen går att ladda ner och skriva ut (dubbelsidig A4) och ger kortfattad information om hur du sorterar olika förpackningar samt mat och restavfall. Materialet är fritt att använda.

>> Ladda ned sorteringsblad från sopor.nu

 


Verksamheter

PRIS: Plast-, glas-, metall- och pappersförpackningar

Volym 1 gång/vecka Var 14:e dag Var 4:e vecka Var 8:e vecka
140 liter 1 886:- 820:- 410:- 205:-
190 liter 2 406:- 1 046:- 523:- 262:-
370 liter 3 298:- 1 434:- 717:- 359:-
660 liter  3 827:- 1 664:- 832:- 416:-

OBS! Kärl för glasförpackningar går endast att beställa upp till 370 liters kärl.

TAXA: Tidningar

Volym 1 gång/vecka Var 14:e dag Var 4:e vecka Var 8:e vecka
140 liter 1 870:- 935:- 468:- 234:-
190 liter 2 384:- 1 192:- 596:- 298:-
370 liter 3 270:- 1 635:- 818:- 409:-
660 liter 3 794:- 1 897:- 949:- 475:-

Tilläggstjänster för verksamheter

Extratömning av tidnings- och förpackningkärl 140-240 liter 200:- per kärl (inom tre arbetsdagar efter beställningsdag)

Extratömning av tidnings- och förpackningkärl 370-660 liter 342:- per kärl (inom tre arbetsdagar efter beställningsdag)

Extra tömning av vippcontainer 570:- per tömning (inom tre arbetsdagar efter beställningsdag)

Extra tömning av vippcontainer 855:- per tömning (inom en vardag efter beställning)

Extra tömning av tidnings- och förpackningkärl 140-240 liter inom en vardag efter beställning 570:- per kärl

Extra tömning av tidnings- och förpackningkärl 370-660 liter inom en vardag efter beställning 855:- per kärl

Flerbostadshus med samlokaliserade verksamheter

TAXA: Plast-, glas-, metall- och pappersförpackningar

Volym 1 gång/vecka Var 14:e dag Var 4:e vecka Var 8:e vecka
140 liter 1 066:- 0:- 0:- 0:-
190 liter 1 360:- 0:- 0:- 0:-
370 liter 1 864:- 0:- 0:- 0:-
660 liter  2 163:- 0:- 0:- 0:-

OBS! Kärl för glasförpackningar går endast att beställa upp till 370 liters kärl.

TAXA: Tidningar

Volym 1 gång/vecka Var 14:e dag Var 4:e vecka Var 8:e vecka
140 liter 1 870:- 935:- 468:- 234:-
190 liter 2 384:- 1 192:- 596:- 298:-
370 liter 3 270:- 1 635:- 818:- 409:-
660 liter 3 794:- 1 897:- 949:- 475:-

Tilläggstjänster för flerbostadshus med samlokaliserade verksamheter

Extratömning av tidningskärl 140-240 liter 200:- per kärl (inom tre arbetsdagar efter beställningsdag)

Extratömning av tidningskärl 370-660 liter 342:- per kärl (inom tre arbetsdagar efter beställningsdag)

Extratömning av förpackningskärl 140-240 liter 125:- per kärl (inom tre arbetsdagar efter beställningsdag) Ej metallförpackningar

Extratömning av förpackningskärl 370-660 liter 250:- per kärl (inom tre arbetsdagar efter beställningsdag) Ej metallförpackningar

Extra tömning av vippcontainer 570:- per tömning (inom tre arbetsdagar efter beställningsdag)

Extra tömning av vippcontainer 855:- per tömning (inom en vardag efter beställning)

Extra tömning av tidnings- och förpackningkärl 140-240 liter inom en vardag efter beställning 570:- per kärl

Extra tömning av tidnings- och förpackningkärl 370-660 liter inom en vardag efter beställning 855:- per kärl

Förlängt hämtningsavstånd – tilläggstjänst

TAXA: Tilläggstjänst förlängt hämtningsavstånd

Hämtningsintervall Fast tilläggspris för förlängt hämtningsavstånd per kärl Rörligt pris för förlängt hämtningsavstånd per 5 m och kärl för avstånd från sopbil >15 m
1 gång/vecka 1 232:- 620:-
Var 14:e dag 616:- 310:-
Var 4:e vecka 308:- 155:-
Var 8:e vecka 154:- 131:-

Alla priser och taxor gäller per fraktion och kärl.

Alla priser taxor visas exklusive moms. (Fr.o.m. 1 januari 2024)

Instagram Facebook