Logotype

  E-post: info@kretsloppsydost.se

Frågor & Svar

Företag

Utfyllnad

Information om bottentömmande behållare

Från och med 1 januari 2022 så bekostas inköp och installation av bottentömmande behållare av kund. Kretslopp Sydost samlar in hushållsavfallet och följande installationsanvisningar ska uppfyllas innan och efter installation. Om så ej sker så äger Kretslopp Sydost ej ansvaret för eventuellt felinstallerade behållare.

På förfrågan bistår Kretslopp Sydost med rådgivning och information för lagstiftning och dimensionering kring avfallshantering. 

Innan installation av bottentömmande behållare rekommenderar vi även att noga gå igenom checklistan i Avfall Sveriges handbok för avfallsutrymmen, se Bilaga 6 - Checklista för avfallsutrymmen.

Rutin vid installation av underjordsbehållare

 1. Kund ska kontakta Kretslopp Sydost innan inköp och installation sker.
  - Kretslopp Sydost äger att godkänna hämtning rent produktionsmässigt.
  - Teknisk utformning av vald bottentömmande behållare ska godkännas av Kretslopp Sydost. En viktig aspekt att ta hänsyn till är gällande lyftdon.
  - Placering av bottentömmande behållare ska godkännas av Kretslopp Sydost ur tillgänglighetssynpunkt.
 2. Lagkrav, riktlinjer samt rekommendationer i Avfall Sveriges Handbok för avfallsutrymmen samt Kretslopp Sydosts renhållningsföreskrifter ska följas.
 3. Leverantörens installationsanvisningar skall följas.
 4. Tvätt av behållare ombesörjs och bekostas av ägare minst en gång per år.
 5. Kretslopp Sydost äger rätten att montera nivåvaktssensorer.
 6. Ansvarsfördelning vid reparationsbehov
  - Reparation av lyftdonet där skada skett vid tömning ansvarar Kretslopp Sydost för.
  - Påkörning av tredje part ansvarar ägare av behållare för.
  - Förslitning av behållare, ex rost, lyftanordning etc ansvarar ägare av behållare för.
Instagram Facebook

Kretslopp Sydost använder cookies för ge dig en bättre användarupplevelse. Jag godkänner