Logotype

  E-post: info@kretsloppsydost.se

Frågor & Svar

Företag

Utfyllnad

Inleverans av flytande oljehaltigt avfall

Vid inleverans av flytande oljehaltigt avfall finna följande artiklar att välja på:

  • 807        Oljehaltigt avfall från tvättränna och sandfång ( EWC 13 05 08*)
  • 1001      Oljehaltigt vatten ( EWC 13 05 07*)
  • 1002      Olja från oljeavskiljare - toppsugning ( EWC 13 05 06*)
  • 1003      Oljehaltigt slam från oljeavskiljare ( EWC  13 05 02*)

- Transportdokument för farligt avfall på inleveransen skall alltid lämnas till mottagaren Moskogen Miljö AB.
- Transportdokumentet skall vara undertecknat av lämnaren.
- Elektroniska transportdokument ska undertecknas med lämnarens elektroniska underskrift.
- Elektroniska transportdokument mailas till: ka-vagenMO@kretsloppsydost.se


Vid lossning av det flytande oljehaltiga avfallet i ultrafilteranläggningen gäller följande rutiner

Ta prov på det oljehaltiga avfall ni lämnar

  1. Provtagare finns i container bakom fickorna
  2. Fyll en vit plastburk och sätt på lock.
  3. Lägg kvitto från invägningen i en plastficka.
  4. Fäst plastfickan på burken
  5. Placera burken i back med aktuell månad

Varje månad kontrolleras att prov finns på alla inleveranser. Den avfallslämnare som inte lämnat prov kontaktas och avvikelsen utreds.

Ultrafilteranläggningen tar inte emot följande:

Färgvatten
Vatten med höga metallhalter.
Radioaktivt vatten

Instagram Facebook

Kretslopp Sydost använder cookies för ge dig en bättre användarupplevelse. Jag godkänner