Logotype

  E-post: info@kretsloppsydost.se

  Kundservice 020-40 43 00

    Följ oss på Facebook

    Följ oss på Youtube

    Följ oss på LinkedIn

  Följ oss på Instagram

Företag

Utfyllnad

Inleverans av flytande oljehaltigt avfall

Vid inleverans av flytande oljehaltigt avfall finna följande artiklar att välja på:

  • 807        Oljehaltigt avfall från tvättränna och sandfång ( EWC 13 05 08*)
  • 1001      Oljehaltigt vatten ( EWC 13 05 07*)
  • 1002      Olja från oljeavskiljare - toppsugning ( EWC 13 05 06*)
  • 1003      Oljehaltigt slam från oljeavskiljare ( EWC  13 05 02*)

- Transportdokument för farligt avfall på inleveransen skall alltid lämnas till mottagaren Moskogen Miljö AB.
- Transportdokumentet skall vara undertecknat av lämnaren.
- Elektroniska transportdokument ska undertecknas med lämnarens elektroniska underskrift.
- Elektroniska transportdokument mailas till: ka-vagenMO@kretsloppsydost.se


Vid lossning av det flytande oljehaltiga avfallet i ultrafilteranläggningen gäller följande rutiner

Ta prov på det oljehaltiga avfall ni lämnar

  1. Provtagare finns i container bakom fickorna
  2. Fyll en vit plastburk och sätt på lock.
  3. Lägg kvitto från invägningen i en plastficka.
  4. Fäst plastfickan på burken
  5. Placera burken i back med aktuell månad

Varje månad kontrolleras att prov finns på alla inleveranser. Den avfallslämnare som inte lämnat prov kontaktas och avvikelsen utreds.

Ultrafilteranläggningen tar inte emot följande:

Färgvatten
Vatten med höga metallhalter.
Radioaktivt vatten

Instagram Facebook

Kretslopp Sydost använder cookies för ge dig en bättre användarupplevelse. Jag godkänner