Logotype

  E-post: info@kretsloppsydost.se

  Kundservice 020-40 43 00

    Följ oss på Facebook

    Följ oss på Youtube

    Följ oss på LinkedIn

  Följ oss på Instagram

Företag

Utfyllnad

Inleverans av farligt avfall till Moskogen

Då en ny Avfallsförordning (2020:614) har trätt ikraft den 1 augusti 2020, samt en ny föreskrift från Naturvårdsverket ( NFS 2020:5) som gäller antecknings- och rapporteringsskyldighet samt lämnande av uppgifter om farligt avfall till ett nationellt avfallsregister, informeras ni om nya rutiner vid Moskogens avfallsanläggning vid mottagande av Farligt avfall.

Information som krävs

För att lämna Farligt avfall vid Moskogens Avfallsanläggning måste nedanstående information lämnas!

 • Avfallslämnare - Fakturamottagare
 • Transportör
 • Avfallsproducent – Den som gett upphov till avfallet, ursprunglig avfallsproducent
 • Gatuadress eller fastighetsbeteckning som avfallet uppkommit på, Postnummer och Ort
 • Län och Kommunkod
 • Typ av farligt avfall
 • Avfallskod

Dokumentation som krävs

För att lämna Farligt avfall vid Moskogens Avfallsanläggning måste alltid ett transportdokument lämnas. Transportdokumentet skall innehålla nedan information enligt Avfallsförordningen 2020:614 §19.

1. Avfallstyp

2. Avfallets vikt i kilogram

3. Datum för transporten

4. Från vilken ursprunglig och slutgiltig plats avfallet transporteras

5. Transportör

6. Lämnare och slutlig mottagare (om sådana finns)

Transportdokumentet ska vara undertecknat av den som ska transportera avfallet enligt första stycket och, om sådan finns, lämnaren. Om transportdokumentet är elektroniskt, ska det skrivas under med en elektronisk underskrift. Förordning (2020:937).

Exempel på farligt avfall som kan lämnas:

 • Asfalt Farligt avfall klassad
 • Tryckimpregnerat Trä
 • Asbest
 • Förorenad Jord Farligt avfall klassad
 • Betong ,tegel Farligt avfall klassade
 • Farligt avfall till Deponi
 • Oljehaltigt vatten, Oljehaltigt slam

Hjälpmedel!
Transportdokument att fylla i med samtlig information finner du här Transportdokument - Farligt avfall

Observera! 
Inleveranser kommer att nekas om inte ovanstående information kan lämnas vid invägning. 

Tack för att ni hjälper till med detta viktiga arbete för miljön!

Instagram Facebook

Kretslopp Sydost använder cookies för ge dig en bättre användarupplevelse. Jag godkänner