Logotype

  E-post: info@kretsloppsydost.se

  Kundservice 020-40 43 00

    Följ oss på Facebook

    Följ oss på Youtube

    Följ oss på LinkedIn

  Följ oss på Instagram

Företag

Utfyllnad

Moskogen

Avfallsanläggning Moskogen är länets största avfallsbehandlingsanläggning  och tar emot cirka 65.000 ton avfall varje år.

Till Moskogen kommer allt hushållsavfall från Kretslopp Sydosts åtta medlemskommuner - Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn, Torsås, Vetlanda, Sävsjö samt Uppvidinge. 

 • 85 % sorteras och bearbetas och skickas till förbränningsanläggning för energiutvinning.
 • 10 % mellanlagras och skickas vidare till materialåtervinning.
 • 3,5 % är farligt avfall som behandlas lokalt eller skickas vidare för behandling.
 • 1,5 % deponeras.

Verksamheten har ändrats betydligt genom åren. Från att vara en deponianläggning till att idag vara en modern behandlings- och återvinningsanläggning. 

Lakvattenbehandling

För att minska anläggningens miljöbelastning finns en lokal lakvattenbehandling där lakvatten samlas in och lagras i dammar för att sedan användas till bevattning av energigräs och energiskog. Det finns också ett renvattendike för att motverka att utifrån kommande vatten förorenas.

Sortering av gröna påsen

I Kretslopp Sydosts sorteringsanläggning i Moskogen sorteras de gröna matavfallspåsarna från restavfallet. Matavfallet mals ner, späs med vatten och bearbetas till en ”slurry” för att sedan bli till biogas och biogödsel.

Restavfallet krossas och metaller och icke brännbara material skiljs ut. Det utsorterade restavfallet levereras till Cementa AB, som använder bränslet istället för fossilt kol bränsle i cementugnarna.

Att lämna avfall – så här går det till

Anmäl till personalen vilket avfallsslag du vill lämna.

 1. Nya kunder får även uppge adress, telefon och organisationsnummer.
  För farligt avfall krävs ifyllt transportdokument.
  För deponi krävs ifylld karakterisering.
 2. Fordonet vägs in, lossas på anvisad plats och vägs ut.
 3. Faktura skickas löpande under året.

Öppettider

Måndag - fredag 07.00 - 16.00

Besöksadress

Moskogen 101
395 91 Kalmar
Tel: 020-40 43 00
56041’26’’N
16010’49’’E

Transport av farligt avfall

Tillstånd
För transport av större mängder farligt avfall krävs tillstånd av Länsstyrelsen.

Anmälan
För transport av mindre mängder farligt avfall från egen verksamhet krävs anmälan hos Länsstyrelsen.

Länk till Länsstyrelsens hemsida >>

Transportdokument
Krävs för att lämna farligt avfall på avfallsanläggning Moskogen.

Karakterisering av deponi
Karakterisering krävs för avfall som ska deponeras.

Rena fraktioner billigare
Att lämna avfall i rena fraktioner är billigare än att lämna avfall som är blandat. Enklast är att källsortera där avfallet uppkommer.

Miljötillstånd för Moskogens avfallsanläggning

Instagram Facebook

Kretslopp Sydost använder cookies för ge dig en bättre användarupplevelse. Jag godkänner