Logotype

  E-post: info@kretsloppsydost.se

  Kundservice 020-40 43 00

    Följ oss på Facebook

    Följ oss på Youtube

    Följ oss på LinkedIn

  Följ oss på Instagram

Företag

Utfyllnad

Producentansvar

Syftet med att ge producenterna ansvaret för avfallet är att minska slöseriet med naturresurser och att det på sikt ska leda till fler produkter som är resurssnåla, lätta att återvinna och som inte innehåller miljöfarliga ämnen.

Producentansvar innebär att alla som tillverkar, importerar eller säljer varor med producentansvar ansvarar för att det tas omhand på ett miljövänligt sätt.

Sverige har hittills infört producentansvar för:

  • bilar 
  • däck 
  • elavfall
  • förpackningar 
  • batterier
  • läkemedel
  • radioaktiva produkter och herrelösa strålkällor

Det finns även frivilliga åtaganden, som liknar producentansvar, för kontorspapper och lantbruksplast.

Producentansvar på förpackningar

1994 infördes producentansvar på förpackningar. 

Insamling och återvinning av förpackningar av plast, metall, glas och papper är Förpackningsinsamlingens (FTI) ansvar. De ska lämnas till en så kallad återvinningsstation.

Producentansvar för elavfall

År 2001 infördes producentansvar för elavfall.

Genom ett samarbete mellan producenter och kommuner har insamlingen av elavfall lösts på ett enkelt sätt. I praktiken fungerar producentansvaret så att producenterna betalar en viss summa för varje produkt till ett servicebolag som heter El-Kretsen, som sedan administrerar omhändertagandet.

Produkter som omfattas av producentansvar är exempelvis hushållsmaskiner, TV och video, vitvaror, kontorsutrustning, telekomutrustning, kameror, klockor, laboratorieutrustning och leksaker med sladd eller batteri. För kyl och frys gäller producentansvaret endast för sådana enheter som normalt förekommer i hushåll. 

Varför särskilt omhändertagande av elavfall?

Huvudskälet för att införa producentansvar på elektronik är att denna typ av avfall ofta har delar med miljöfarligt innehåll. Flertalet produkter behandlas i samma processer medan andra sorteras ut och behandlas separat. Värdefullt material separeras från farligt avfall och inbyggda batterier sorteras för vidare behandling. 

Kretslopp Sydost använder cookies för ge dig en bättre användarupplevelse. Jag godkänner