Logotype

  E-post: info@kretsloppsydost.se

Frågor & Svar

Företag

Beställning av företagskort

Kretslopp Sydost kan erbjuda dig som företagare en extra bra service på alla våra ÅVC:er. Med vårt företagskort blir debiteringen enklare och du kan bekvämt lämna av ditt grovavfall. Företagskortet är ett klippkort som gäller för tio besök, det elfte besöket får du på köpet. 

Besökskortet ger verksamheter tillträde till samtliga våra återvinningscentraler för lämning av sorterat grovavfall. Ifylld blankett gäller som överenskommelse mellan kund och Kretslopp Sydost om nyttjandet av företagskortet.

Ett företagskort á 2 500: - (exkl. moms) gäller för lämning vid 11 tillfällen och kortet är giltigt i tolv månader från inköpsdatum (OBS! Detta företagskort gäller ej för ÅVC Flishult och Vrigstad. Kontakta personal på plats för hjälp med registrering av företagskort).

Företagskortet ska klippas av personal vid återvinningscentralen innan avlämning sker. Avfallet ska sorteras enligt anvisningar.
Företagskortet gäller inte farligt avfall.

Beställt kort skickas med rekommenderat brev inom tio dagar. Ni kan även välja att hämta kortet hos vår kundservice.

Kretslopp Sydost ersätter ej förlorat kort. Ansökan ska skrivas under av behörig firmatecknare och kopia på registreringsbevis (eller likvärdig handling) ska bifogas. 

FAQ Företagskortet

  • Företagskortet gäller endast på Kretslopp Sydost:s återvinningscentraler.
  • Företagskortet är en värdehandling som bör förvaras säkert.
  • Förlorat företagskort ersätts ej.
  • Kund debiteras med 250:- per besök eller 2 500:- för ett företagskort som är giltigt 11 gånger, pris exkl. moms.
  • Fakturering av företagskortet sker i förskott.
  • Kortet är giltigt i 12 månader från inköpsdatum.
  • Företagskortet klipps av personal vid återvinningscentralen innan avlämning sker.
  • Företagskortet gäller inte farligt avfall.

Beställning av företagskort