Logotype

  E-post: info@kretsloppsydost.se

Frågor & Svar
Utfyllnad

Bli en del av oss

Kretslopp Sydost ansvarar för insamling och behandling av hushållsavfall i våra medlemskommuner. Vi har även en viktig uppgift att sprida kunskap och informera våra medborgare om källsortering och hur vi tillsammans kan bidra till minskat avfall i samhället.

Om du väljer att inleda en arbetsrelation med oss kan du vänta dig ett roligt och utvecklande arbete där vi värdesätter din arbetsinsats. Vi är stolta över våra engagerade medarbetare som ständigt vill bidra till utveckling och framåtanda. För oss innebär förtroende att agera på ett etiskt sätt som kännetecknas av respekt för människor, samhället och våra medborgare.

Vi gör skillnad för samhället

Varje dag arbetar vi för att bidra till ett mer hållbart samhälle. Med stort engagemang för samhällsfrågor och i synnerhet avfallshanteringen bidrar vi till ökad kunskap i samhället. Vi fokuserar främst källsortering och hur vi kan påverka och minimera det individuella avfallet som uppstår. En målsättning är att resurserna förblir ett kretslopp.

Vi värnar om ansvar och goda exempel

En viktig uppgift som vi har är att hitta hållbara avfallslösningar som bidrar till en effektivare och bättre återvinning. Genom att arbeta ansvarsfullt och innovativt har vi möjlighet att göra framsteg inom avfallshanteringen som kan medverka till positiva fördelar för våra invånare, vårt klimat och människors hälsa.

Vi gör det enkelt för dig

Kretslopp Sydost arbetar för att det ska vara lätt att göra rätt för dig som individ, företag och samarbetspartners när det gäller avfallshanteringen. Vi vill alltid leverera goda samarbeten och hållbara lösningar som främjar utvecklingen av samhället.

Instagram Facebook